Dřevěná podlaha na terase vás příjemně překvapí

Rozhodujete se, jakým způsobem koncipovat podlahu na terase? Když dáte na terase přednost dřevěné podlaze, zjistíte, jak výhodný záměr jste vlastně podpořili. Dřevo totiž vykazuje určité vlastnosti, s nimiž nelze počítat u jiných materiálů, byť čistě přírodního původu. Kupříkladu na dlažbě z keramiky s glazurou na povrchu nebo na kamenných kvádrech to bude příliš studené, a pokud se rádi procházíte bosí, nebude to žádný příjemný relax. Nebude to příjemné ani za slunečného počasí, kdy slunce dokáže kámen rozpálit až tak, že se o něj můžete i popálit.

terasa u moře

Velmi důležité je ovšem volit typ dřeviny, aby byla nejen zajímavá vzhledově, příjemná pro bosá chodidla, ale aby zároveň mohla plnit svůj účel desítky let. Máte-li určité pochybnosti o volbě materiálu, nebo nejste dostatečně informovaní, obracejte se s dotazy na odborníky a ti vám doporučí vhodná řešení. Kupříkladu zjistíte, že borovice je sice překrásná svými letokruhy a kresbou i barvou dřeva, ale na podlaze vydrží pouze několik let, odhadem mezi pěti a osmi lety. Exotické dřeviny jsou sice velmi hutné a trvanlivé, budou vám sloužit i déle, než třicet let, ale jsou velmi drahé. Zlatým středem je sibiřský modřín, jehož životnost se odhaduje na 25 let, a je cenově výrazně přístupnější, než exotické dřevo.

terasa před domem

Rektifikační terče a distanční podložky slouží k tomu, aby se prkna přímo nedotýkala podloží, kde by mohlo docházet k usazování vody a vlhkosti a hnití dřeva. Je to zdánlivá drobnost, ale velmi důležitá. Dále se povrch prken opatřuje vhodným nátěrem, odolným vůči povětrnostním vlivům a zároveň bezpečným pro chůzi. Prkna se mohou opatřit drážkováním, aby z nich rychleji odtékala voda a nebyla plocha terasy příliš kluzká. Prkna se také přibíjí nerezovými hřeby, což je další z komponentů pro udržení dlouhé životnosti celé konstrukce.