Kontaktujte některou z našich poboček


Karlovy Vary a Ostrov. To jsou lokality, v nichž naleznete ideální okolnosti pro realizaci seminářů u Vás ve firmÄ›. Å kolení Å™idiÄů referentských i dalších vozidel probíhá na vysoké úrovni díky dlouholetým zkuÅ¡enostem autoÅ¡koly, která se vÄ›nuje Å¡irokému spektru poskytovaných služeb v souvislosti se získáním Å™idiÄského oprávnÄ›ní nejrůznÄ›jších skupin, vykonáním Å™idiÄských zkouÅ¡ek i realizací kondiÄních jízd. Å kolení Å™idiÄů je provádÄ›no oprávnÄ›nými osobami spoleÄnosti, která disponuje veÅ¡kerými potÅ™ebnými akreditacemi.

Nabízíme profesionální vzdÄ›lávací aktivity pro Å™idiÄe

Å kolení Å™idiÄůdle platné legislativy může probÄ›hnout na adrese autoÅ¡koly i na adrese firmy zákazníka.Získejte profesionální vzdÄ›lání pro výkon Vaší profese Å™idiÄe referentského vozidla a informujte se také o dalším servisu, který ověřená autoÅ¡kola zajiÅ¡Å¥uje. Kontaktujte Å¡kolicí stÅ™edisko autoÅ¡koly, která individuálnÄ› pÅ™ihlíží ke každé jednotlivé zakázce tak, aby byl klient s výukou, výcvikem i s cenovou kalkulací za jednotlivé objednané služby maximálnÄ› spokojen.