Filtrační písek nachází uplatnění i po skončení filtračního cyklu

Filtrační písek Chlorito je jemně prosévaný křemičitý písek o určité zrnitosti. Velikost zrn je v tomto případě velmi důležitým ukazatelem jeho jakosti, resp. jestliže jsou zrna příliš velká nebo naopak příliš drobná, nemohou dobře plnit funkci pískové filtrace u bazénů. Filtrační zařízení sestává z vodního čerpadla, které vhání bazénovou vodu do speciální nádoby s filtračním médiem, a zde se mezi zrnky zachycují drobné i větší nečistoty. Po určité době se náplň zanese a musí se provést zpětný průplach vodou s odtokem do kanalizace. Tento proces lze provádět přibližně jednu až tři sezóny, podle vytíženosti bazénu, a jakmile se zrnka opotřebují, písek se musí vyměnit za nový.
V té chvíli pak vyvstane otázka, kam staré filtrační médium odložit. Nejjednodušší způsob je vysypat jej do kontejneru s komunálním odpadem, ale existují i jiné možnosti:zastřešený bazén

Jak využít použitý křemičitý písek z bazénové filtrace

Zámková dlažba – při pokládce zámkové dlažby se provádí obsyp jemným říčním pískem, který se usadí mezi jednotlivými díly a tím je zpevní. Časem se však vlivem dešťových srážek a větru písek vymílá a je vhodné posyp provést znovu. Použité filtrační médium o jemné zrnitosti kolem 0,4 mm je pro tyto účely ideální.
Akvaristika – akvaristé ocení jeho přednosti na dně nádrží, kam se dobře sází vodní rostliny, a z akvária pak vzniká přirozený biotop. Pro tyto účely je vhodný právě použitý písek, jehož hrany nejsou ostré. Až na určité výjimky nepatří na dno akvárií žádná zemina, v písku rostliny jednoduše zakoření a jako hnojivo využívají rybí trus, který proniká i do hlubších vrstev.hračka v bazénu
Posyp – Tam, kde není žádoucí provádět posyp v zimních měsících solí nebo močovinou, je možné zabezpečit terén tímto materiálem. Tato velikost zrn je pro účely posypu ideální, kdyby byly menší, způsobovaly by podkluzování díky větší třecí ploše, a naopak větší velikost by způsobovala podkluzování otáčením zrn po zmrzlém povrchu.