Mobilní pískovačka pro čištění malých předmětů od koroze, barev a dalších nečistot

Tlakové čištění povrchu součástek a dalších předmětů z kovu patří k běžným postupům ve strojírenství, stavebnictví, v opravárenství a v údržbě.

K čemu slouží pískovací kabina

Pískování je mnoho let známá technologie opracování povrchu především kovových, ale i některých nekovových materiálů. Cílem je povrch upravit tak, aby byl zbaven koroze, zbytků nátěrů, mastnoty a dalších nečistot, které brání dalšímu zpracování. Využívá se k tomu poměrně primitivní, ale velmi účinná metoda vhánění abrazivní látky pod vysokým tlakem. Většinou je abrazivem látka pevného skupenství, nejčastěji drobné kamínky, štěrk či písek, odtud také pramení samotný název této techniky.

odlupující se barva

K pískování je dále zapotřebí výkonný kompresor, který dodává tlakový vzduch a spolu s abrazivní pískovou směsí dopadá na povrch pískovaného předmětu. Z technologického hlediska známe dva základní typy pískování, ten první se provádí u velkých předmětů, např. mostních a jiných ocelových konstrukcí, potrubí, strojů a mechanismů, kde pískovačka (tlaková pistole) není uzavřena v ochranné atmosféře a pracovník musí být bezpodmínečně vybaven ochrannými prostředky celého těla.

zrezivělý předmět

Druhý způsob se používá pro malé předměty a slouží k tomu mobilní pískovačky. Jsou to uzavíratelné pískovací kabiny https://piskovacky.cz/258-piskovaci-boxy-kabiny-vse se dvěma otvory pro ruce a pískování probíhá pomocí tlakové pistole pouze uvnitř tohoto boxu. Obsluha tedy není zasažena abrazivem, pouze ruce jsou uvnitř speciálních návleků, které je však po určité době nutné měnit za nové. Mobilní pískovačky jsou vhodné jak pro výrobní sektor, tak i pro údržbáře a domácí kutily, kteří často pracují se znečištěnými výrobky, pískování je velmi efektivní způsob, zvláště tam, kde je obtížné docílit očištění povrchu jiným způsobem, např. drátěným kartáčem, brusným kotoučem, smirkovým plátnem atp. Pískování si snadno poradí s různými záhyby a hůře přístupnými místy, která jsou nutná zbavit koroze a nějakého nežádoucího povlaku.