Univerzita třetího věku

Studium je celoživotní záležitost, nejen u dětí, dospívajících či dospělých lidí ale také u seniorů, kteří již sice nejsou v pracovním produktivním věku, ale v současné době se mohou naučit třeba něco, co chtěli umět celý život, nebo si rozšiřovat své vědomosti v oboru, ve kterém se dříve pohybovali.
profesor matematiky
V České republice byla založena první univerzita třetího věku v Olomouci a to v roce 1986. První akademická univerzita však vznikla na první lékařské fakultě UK v Praze. V každém kraji je v současné době minimálně jedna univerzita třetího věku, takže dostupná je opravdu pro všechny. Přihlásit se může každý, avšak přednostně jsou příjímání ti, kteří již mají nárok na starobní důchod. Zápisné je v řádkách stovek korun za semestr takže je tento typ vzdělávání vhodný opravdu pro téměř každého seniora. Požadavkem je ukončené středoškolské vzdělání a absolventi nezískají klasický titul ale pouze osvědčení o absolvování daného kurzu.
Jaké obory tedy mohou studovat? Spektrum je opravdu široké. Například společenské vědy, psychosociální studia, kulturu v minulosti a přítomnosti, Evropská kultura a křesťanství, výzkum v přírodních vědách, pohyb – cesta za zdravím a další. Standardní délka studia je tři roky, s tím že harmonogram se řídí vždy harmonogramem dané školy.
chlupaté ruce
Jaké výhody má univerzita třetího věku pro studenty?
Především jim umožní trávit čas smysluplně a s lidmi, kteří mají nejen podobný věk ale především zájmy. Tohle je poměrně zásadní výhoda, protože pro seniory je často problém právě přebytek času a nedostatek přátel. Další výhodou je trénink kognitivních funkcí a udržování se v kondici. Další výhodou je rozšiřování obzorů v daném oboru.
Jak motivovat seniory k účasti na podobných kurzech? Vysvětlete jim, v čem by pro ně byla univerzita přínosem a co vše by díky ní získali. Samozřejmě je důležité nikoho do ničeho nenutit ale motivovat je třeba.