Finance v současné domácnosti

Zadluženost. Toto slovíčko trápí mnohých z nás, ale jsou lidé, kteří se chovají tak, jako by jim to bylo jedno. V celém světě, a týká se to bohužel i naší země, jsou velké majetkové rozdíly ve společenských skupinách. Vyšší třída – střední třída – chudí lidé.
bankrot na značce

· Vyšší třída, kam patří bohatí lidé, ti též mohou být velmi zadluženi, zvlášť pokud vlastní firmy, které se bez úvěrů od bank neobejdou. Ale svým podnikáním si dokážou zajistit svůj soukromý majetek tak, že budou mít pro sebe a své potomky „moře peněz“ zajištěné na dlouhé roky.
· Střední třída, do které patří lidé, kteří mají zajištěný velmi slušný příjem na roky dopředu, samozřejmě zásluhou svého úsilí. I mezi nimi jsou lidé, kteří mají dost velké finanční závazky. Ale ve velké většině je zvládají splácet.
· Chudí lidé – tato společenská skupina, ať se jedná o jednotlivce nebo rodiny, žijí převážně z výplaty do výplaty. Ti, když se zadluží, se většinou ze svých dluhů nedokážou vymotat po dlouhé roky. PROČ to tak je?
Finanční a ekonomická nerovnost mezi bohatými a chudými je propastně velká. Snad odjakživa. Co vše to ovlivňuje?
Je to politika, která směřovala a směřuje záměrně k výraznému sociálnímu rozdělení našich obyvatel? Je smutné, že náš stát zadluženost podporuje. Alespoň to tak vypadá. Řídí se příkladem západu – kapitalismu?
Mnohem více financí ze státní kasy by mělo už dávno směřovat na výuku finanční gramotnosti, které by se měly učit ve škole už i malé děti.
Výuka finanční gramotnosti by měla začínat v rodině. Pokud se zaměříme na současné finance domácností, tam může být počátekk zadluženosti. Rodiče by měli jak mezi sebou, tak s dětmi, které jsou školou povinné, hovořit o svém hospodaření a penězích. Hovořit o tom, jakým způsobem našetří například na dovolenou.
muž s pomocí debetní karty
Rodiče (a následně škola) by své děti měli naučit, jaká je cena práce a hodnota peněz za práci. Děti by měli vědět, kolik stojí například jejich svačina, proč si nemohou například k jednomu rohlíku koupit třeba 10 dkg šunky. A že na drahý mobil se musí peníze postupně našetřit i s jejich pomocí. Měli by se naučit nejenom šetřit, ale s rozumem nakládat se svými financemi a věcmi.
Když si mladí lidé budou muset někdy půjčit určitý finanční obnos, měli by si být vědomi, že je to závazek. Spočítat si předem, z čeho to budou splácet. A hlavně, že tento závazek se musí splatit včas. Tak se v životě nemusí dostat do dluhové pasti.