Jak jsou na tom venkov a služby ve 21. století

Je určitě spousta dobrých důvodů, proč zvolit život na venkově. Lidé zde k sobě mají blíž a život zde plyne v klidu a pohodě v souladu s přírodou. I přesto se někteří, především z řad mladých, tohoto pohodového bydlení vzdávají a stěhují se do města. Jak tomuto zabránit a co je vlastně důvodem, proč lidé opouštějí poklidný vesnický život?
česká vesnice
Podpora služeb na venkově
První věcí, která vás napadne, bude komplikovanější doprava do zaměstnání, školky či školy, za kulturou, omezené nákupní možnosti. Co se týká služeb jako takových, tedy doručování zásilek, obchodů s potravinami, zdravotnických zařízení, to může být zásadním problémem. Bohužel těch služeb ubylo, a ač se různé organizace snaží, aby tomu tak nebylo i nadále, zatím se jedná o tom, jaká opatření jsou nutná k tomu, aby obyvatelé venkova měli potřebné služby na dosah, místo, aby jich ubývalo, se vracely.
dvě chalupy
Hlavní problém je v legislativě. I lidé na vesnici chtějí žít důstojně a nedojíždět za běžnými službami denně několik kilometrů, kromě toho, že to zabere spoustu času, je to i finančně nákladné. Tento problém proto vzaly do rukou organizace, které se zabývají životem na venkově.
Ideálním řešením by bylo zřízení středisek, kde by bylo možné najít více různých služeb, jak se říká pod jednou střechou. Z veřejných zdrojů by bylo možné dotovat např. obchody. Rovněž se jedná o tom, aby i v místech s menším počtem obyvatel byla možnost využití služeb České pošty. Samozřejmě je to běh na dlouho trať a záleží na našich zákonodárcích, jak se tímto problémem budou zaobírat a jaké kroky a opatření přijmou k tomu, aby venkov opět žil a ne živořil. S tím také souvisí podpora malých podnikatelů, kteří by měli zájem o to, provozovat svou živnost právě na vesnici, může se tak jednat o provozování hostinské činnosti, obchodu s potravinami, kosmetických či kadeřnických služeb a také obslužnosti dopravní.