Stresové situace na pracovišti – na co si dát pozor

Stres v práci je v dnešní době široce medializované a všude zmiňované téma. Proč je tomu tak? Dnes se více než dříve vyspělé společnosti snaží podchytit spokojenost svých zaměstnanců a nevyvíjet na ně nadměrný nátlak. Pokud ke svým pracovníkům přistupujeme s úctou a respektem a zajímáme se o jejich pracovní podmínky, můžeme počítat s tím, že s námi dlouho zůstanou a budou pro naši společnost přínosem. Na co bychom si tedy měli dát pozor?

spěchající chlap

Nejvýraznější stresy na pracovišti:

·         Vztahy s nadřízenými

(např. se může objevovat šikana ze strany nadřízeného, důvodem mohou být nějaké osobní důvodu nebo pocity konkurence)

·         Přetížení z množství práce

(množství práce je vyšší, než je zaměstnanec reálně schopen zvládnout)

·         Neúměrně velká zodpovědnost

(např. lékař – člověk zodpovídající za lidské životy, nebo např. velké zakázky, velké množství financí apod.)

·         Nevyjasněné pravomoci

(neustálé napětí pramenící z nedostatečně vytyčených hranic mezi prací jednotlivých kolegů nebo nadřízených a podřízených)

·         Vysilující snaha o naplnění kariérních snů

(ano, je správné mít cíle – ale nic se nemá přehánět, měli bychom adekvátně odhadovat naše možnosti ve vztahu k našim ambicím a nenakládat toho na sebe příliš)

·         Vysoká nespokojenost, ale situační nemožnost ukončit pracovní poměr

·         Politické důvody

·         Nesoulad mezi osobními dispozicemi a podmínkami práce, kterou vykonáváme

·         Workoholismus

chůze muže

Symptomy stresové reakce na pracovní zátěž:

·         Neobvyklé chování

·         Přejídání

·         Konzumace alkoholu

·         Podrážděnost

·         Nespavost

·         Nervozita

·         Pocity strachu

·         Deprese

·         Fyzické projevy – tiky v obličeji, trávicí potíže

 

Řešení stresu na pracovišti:

·         Uvědomění si problému a jeho akceptování

·         Pokus o změnu podnětu, který u nás stres vyvolává

·         Identifikace problému a jeho izolace od nás samotných

·         Výsledek je potřeba neustále kontrolovat a dávat si pozor na své duševní zdraví preventivně