Titul jako samozřejmost?

V České republice je mnoho státních vysokých škol, kde není nutné platit školné, ba naopak někteří studenti dokonce dostanou peníze od školy v podobě prospěchových, ubytovacích či jiných sociálních stipendiích. Studiem na vysoké škole si lze i prodloužit mládí a oddálit tím nástup do pracovního procesu. Já si zvolila jít studovat vysokou školu z důvodu lepšího uplatnění na trhu práce, pozdějšího osobního rozvoje a hlavně možnosti dosáhnout na vyšší platové ohodnocení. Ať už vysokoškolák má důvod jakýkoliv k vystudování vysoké školy, postupem času se v České republice stává, že vysokoškolsky vzdělaných lidí tady máme nadbytek a na opačné straně nedostatek vyučených lidí nějakému řemeslu/oboru.
rozečtená kniha

Manuálně pracující člověk versus vysokoškolák

Je to takový začarovaný kruh, protože pokud se mladý člověk vycházející základní školu rozhodne jít vyučit se nějakému řemeslu, tak později může zjistit, že ho toto řemeslo neuživí v případě založení vlastní rodiny, žádosti o hypotéku, či už prostě jeho zdraví není odpovídající a to nemluvě o nějakém fyzickém úrazu, pokud to je člověk, který by se živil manuálně. V případě ztráty nebo změny zaměstnání se takový člověk musí většinou rekvalifikovat anebo dostudovávat si nějaký stupeň vzdělání.
městská knihovna
Na druhé straně stojí hromada nezaměstnaných čerstvých absolventů vysokých škol, kteří mají jeden nebo i více titulů, ale za celou dobu studia nemají ani skoro ve třiceti letech žádnou pracovní zkušenost a myslí si, že všechny společnosti jim nabídnou otevřené dveře. Kolikrát mají i tito absolventi přehnané nároky na platové ohodnocení, firemní benefity či začínají poučovat starší a zkušenější kolegy.
Většina dětí se rozhodnou jít ve šlépějích svých rodičů či někoho jiného z rodiny, někomu tento výběr určí rodiče, aniž by potomek byl na světě. Jsou i mezi námi lidé, kteří umějí využít skulinku na trhu práce a začnou podnikat v oboru nebo s věcí, která tady chybí nebo jí je nedostatek. V takovém případě nezáleží, co takový člověk má vystudováno ale na tom jaký má potenciál, jak dokáže být přizpůsobivý a využít situace na trhu, což se mi zdá jako hodně dobrý způsob být jednou úspěšný a třeba i dobít svět.